Ochrana osobních údajů

Adastra Group a její dceřiné společnosti Adastra Czech Republic, Adastra Canada, Adastra Germany, Adastra United Kingdom, Adastra Slovak Republic a Adastra Bulgaria berou ohled na vaše soukromí. Adastra vám tyto informace poskytuje proto, abychom vás informovali o našem chování s ohledem k soukromí vašich údajů, kdykoliv navštěvujete webové stránky Adastra nebo jedné z dceřiných společností Adastra.

Shromažďování údajů

Někdy po vás můžeme požadovat osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout relevantní informace, reagovat na vaše požadavky a vylepšovat obsah našich stránek. Osobními údaji se myslí jakákoliv data, která mohou být použita k identifikaci konkrétního člověka a mimo jiné mezi ně patří:

  • křestní jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • další kontaktní údaje

Kdykoliv navštívíte stránky Adastra Czech Republic nebo některé z dceřiných společností, naše servery zaznamenávají informace o vaší návštěvě, jak je to na webu běžné. Tyto zaznamenávané údaje nezahrnují osobní údaje.

Adastra shromažďuje údaje o uživatelích za těmito účely:

  • Abychom vás mohli kontaktovat. Jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo mohou být shromažďovány jakožto součást komunikace s vámi. Většina těchto informací je považována za obchodní kontaktní údaje.
  • Abychom mohli správně tvořit další obsah. Informace mohou být shromažďovány za účelem vytváření relevantního webového obsahu a přehledné navigace webem. Mezi tyto informace patří data i prohlížení stránek, popřípadě data, poskytnutá ve formulářích.
  • Abychom mohli reagovat na uživatelské dotazníky a žádosti o informace. Mezi tyto údaje patří registrace při stahování obsahu, informačních bulletinů a specifických žádostí o další informace.
  • Abychom mohli na vaše dotazy lépe odpovídat. Adastra bude předávat kontaktní informace příslušným obchodníkům v Adastra nebo dalším představitelům společnosti, aby mohli připravit informace, vztahující se k vašim žádostem.
  • Adastra nebude vaše osobní údaje nikdy prodávat nebo pronajímat třetím stranám.

Cookies

Adastra používá cookies, která mohou obsahovat data od webové stránky. Cookie je kousek dat, který webová stránka může zaslat vašemu prohlížeči, který je pak může uložit do vašeho systému. Cookie obsahuje informace jako uživatelské ID, které je pak použito ke sledování stránek, jež jste navštívili, abychom vám mohli nabídnout snazší orientaci na webových stránkách.

Odhlášení

Adastra si je vědoma toho, že uživatelé nemusejí chtít být kontaktováni ohledně nových nebo souvisejících nabídek služeb. Adastra poskytuje způsob, jak se odhlásit ze zasílání jakýchkoliv marketingových materiálů, které mohou být následkem používání těchto stránek. Tuto možnost máte v průběhu registrace nebo v podobě odkazu v zaslaných marketingových zprávách. Můžete nás také přímo kontaktovat e-mailem a zažádat takto o odhlášení.

Změny v ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochranně osobních údajů Adastry může být kdykoliv změněno. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a se zpracováním osobních údajů za účely uvedenými výše.